Odebírat novinky

Jak použít výrobky Bishop´s Original

Obsah:

 1. Aditiva do motorového oleje 
  • (RECEPTURY 460-G, 400-D, 906 GDC, 4601, 4101, 4102, 102)
 2. Aditiva do paliva (aditiva do nafty, aditiva do benzínu, aditiva do bioetanolu E85) 
  • (RECEPTURY 333-G, 696-D, 240, 24073, BiTECH 1-C6-951, Premium Power Plus 462W-PPPD-1C, AL-3014 CTI, FA-TB-58, A-SDFT)
 3. Aditiva do převodových olejů a kapalin 
  • (RECEPTURY 127, 451, 4x4, 844, 515)
 4. Aditiva do hydraulických olejů 
  • (RECEPTURY 31900-HTC, PSP) 
 5. Čistící a stabilizační přísady
  • (RECEPTURY 501, 560, XLO-G7500, XLO-D3500)
 6. Plastická a multifunkční maziva 
  • (RECEPTURY 1773, 1771 SPRAY, 477, 20480, 20480 SPRAY, NM-19)
 7. Ostatní výrobky 
  • (RECEPTURY 7001 ExStink, 9201)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aditiva Bishop´s Original do motorového oleje

RECEPTURY 460-G, 400-D, 906 GDC, 4601, 4101, 4102, 102

a/ Čtyřdobé motory

 • Nové motory

Motor musí být po záběhu. Doporučujeme u benzínových osobních aut minimálně 10 - 15 000 km, u osobních dieselů a u dodávek 20 - 30 000 km a u nákladních aut minimálně 30 000 km. Přísadu nalijte do čistého oleje, nebo maximálně do ujetých cca 3 000 km, ujet předepsané kilometry pro výměnu oleje a olej vyměnit. Jestliže se od začátku používá olej syntetický, případně kvalitní zahraniční olej polosyntetický, je množství úsad v motoru malé a příliš kvalitu oleje neovlivní.

 • Staré motory 

Benzínové motory, které mají najeto hodně přes 100 000 km, záleží také na používaném typu oleje a intervalech jeho výměny. Zde se postupuje stejně jako u nových motorů, jen se před aplikací receptury DOPORUČUJE PROVÉST ODKALENÍ MOTORU pomocí odkalovací přísady 501. Ta odstraní převážnou část veškerých škodlivých úsad z motoru a navázání přípravku trvá již výrazně kratší dobu, protože povrch kovu je již očištěn. Použití odkalovače způsobí výrazné snížení úsad v motoru, které se vlastně po použití odkalovače vypustí se starou olejovou náplní. Přísada do oleje se naváže rychleji a ve větším množství. Pokud se projevuje zvýšená spotřeba oleje, je vhodné předem použít prostředek k uvolnění pístních kroužků recepturu 560, který "otestuje" motor a ukáže, zda je nutná generální oprava (nutnost GO se dá zhruba odhadnout podle typu motoru a ujetých kilometrů). Pokud jsou pístní kroužky pouze přichycené karbonem, prostředek je uvolní, kompresní tlaky a tlak oleje se zvednou a následně poklesne spotřeba oleje.

 • Velmi staré motory 

Pokud má motor najeto tolik, že se blíží udávané životnosti, má vyšší spotřebu oleje a začíná ztrácet výkon, použití přísady již nebude mít větší smysl, protože jednotlivé důležité součásti motoru (hlavně pístní kroužky a válce) budou natolik opotřebené, že aplikace jakékoliv přísady ztratí smysl (kroužky a další díly se tím neobnoví). John Bishop osobně považuje používání jeho přísad do hodně ojetých motorů za vyhozené peníze.

Opakovaná aplikace přísady  

Bez ohledu na to, jestli jde o nový nebo starý motor - pokud se nenajede za období jednoho roku více než 100 000 - 150 000 km, stačí pouze nalít přísadu při výměně oleje, vrstva přísady je ještě funkční, povrch se tedy nemusí čistit od usazenin. Navázání přísady se projeví dříve (několik stovek kilometrů, platí i pro velké naftové motory), protože čištění od úsad odpadá. Při velkém proběhu kilometrů u nákladních vozidel s minerální olejovou náplní staršího typu oleje se doporučuje každou 2. - 3. výměnu použití odkalovací přísady na odstranění karbonu a následně použití uvolňovače pístních kroužků. Tím se z motoru odstraní karbon a další nečistoty, s kterými by přísada zbytečně po aplikaci bojovala (není tak inteligentní, aby poznala, kde se karbon nachází, jestli na stěnách nebo kluzných plochách). Doporučujeme také provozovatelům takových vozidel přechod na modernější minerální oleje, které tolik úsad nevytváří.

UPOZORNĚNÍ: úplné navázání přísady proběhne u osobních automobilů a dodávek během ujetí přibližně 2500 km, u nákladních automobilů během přibližně 5000 km.

b/ Dvoudobé motory

Ošetření pomocí přísad 240 a 24073, viz. "aditiva do paliva".

50 ml přísady smíchat se 4 - 5 litry směsi paliva s olejem. Koncentraci nezvyšovat, mohlo by docházet k zanášení zapalovací svíčky! Po spálení tohoto množství paliva aplikaci opakovat dle potřeby, obvykle každých 6 měsíců.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aditiva Bishop´s Original do paliva

- aditiva do nafty, aditiva do benzínu, aditiva do bioetanolu E85

RECEPTURY 333-G, 696-D, 240, 24073, BiTECH 1-C6-951, Premium Power Plus 462W-PPPD-1C, AL-3014 CTI, FA-TB-58, A-SDFT

Veškerá aditiva do paliv nalít do nádrže v předepsaných poměrech ještě před samotným tankováním paliva, aby následným načerpáním paliva došlo ke kvalitnímu promísení aditiva s palivem.

Poměry mísení AL-3014 CTI:

1. Ultra nízkosirná paliva (<10ppm S)

poměr mísení / zvýšení cetanového čísla

1 : 2000            /+1,8
1 : 1000            /+3,4
1 : 667              /+4,9
1 : 500              /+6,2
1 : 400              /+7,5
1 : 333              /+8,7

2. Nízkosirná paliva (<500 ppm S)

poměr mísení / zvýšení cetanového čísla

1 : 2000            /+2,5
1 : 1000            /+4,4
1 : 750              /+6,0
1 : 500              /+7,5
1 : 400              /+8,8
1 : 333              /+9,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aditiva Bishop´s Original do převodových olejů a kapalin

RECEPTURY 127, 451, 4x4, 844, 515

Tato aditiva se aplikují při výměně olejové náplně. Při výměně oleje / kapaliny opakovat i aplikaci aditiva. U celoživotních náplní se zamění obsah aditiva za stejný obsah převodového oleje / převodové kapaliny ze stávající náplně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aditiva Bishop´s Original do hydraulického oleje

RECEPTURY 31900-HTC, PSP

Aditivum se aplikuje do stávající olejové náplně. Aplikaci aditiva opakovat při výměně olejové náplně.

U Receptury 31900-HTC se aplikuje obsah tvořící 1,25 % olejové náplně. V případě trvale extrémních podmínek je možné zvýšit koncentraci až na 5 - 10 %. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Čistící a stabilizační přísady Bishop´s Original

RECEPTURY 501, 560, XLO-G7500, XLO-D3500

Před výměnou oleje přidat odkalovací přísadu 501 do oleje a ujet normálním způsobem 25 - 40 km, poté vyměnit olej. Po odkalení motoru je možné použít přísadu pro uvolnění pístních kroužků 560 (v případě znečistěných motorů s vyšší spotřebou oleje, při podezření na "připečené" pístní kroužky). Přísadu nalít do nového oleje a jezdit normálně až do příští výměny oleje. Dojde ke kompletnímu vyčištění motoru. Následně při další výměně oleje je možné ošetřit motor přísadou do motorového oleje dle typu motoru.

Stabilizační přísady XLO-G7500, XLO-D3500 přidat do motorového oleje v okamžiku výměny. Provádět při každé výměně oleje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Plastická a multifunkční maziva Bishop´s Original

RECEPTURY 1773, 1771 SPRAY, 477, 20480, 20480 SPRAY, NM-19

Maziva 1771 a 1773 nanést na ošetřovaná místa a nechat několik minut působit, aby vlivem svých mikrodifůzních vlastností pronikly do všech požadovaných míst. V případě antikorozní ochrany ošetřené plochy neotírat.
Při ošetřování řezných nástrojů nanést přípravek na řezné plochy nástroje, ten nechat zaříznout do materiálu bez chlazení (přivodit nástroji tepelný šok), poté lze spustit chlazení. Nepoužívat při vysokotlakém chlazení!

Mazivo 477 aplikovat v souladu s požadavky výrobců zařízení.

Mazivo 20480, NM-19 možno používat na mazání kluzných a šroubových spojů, čepů, matic, řetězů a ozubených kol, lanovodů, vodítek ventilů, O-kroužků, čepů regulačních klapek v kouřovodech, závěsů uzávěrů pecí a topenišť, vodou zaplavených zařízení, nízkoobrátkových ložisek vystavených vysokým teplotám nebo agresivnímu prostředí, zařízení vystavených působení vysokých teplot, solným výparům, působení průmyslových chemikálií, apod.

Upozornění:  Nedoporučuje se míchat s jinými mazivy pro zachování výrobcem udaných vlastností!
Před aplikací ošetřovaná místa očistit od zbytků původního maziva! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ostatní výrobky Bishop´s Original

RECEPTURY 7001 ExStink, 9201

7001 ExStink při aplikaci sprejem pro likvidaci malých zdrojů zápachu - použ. neředěný, nastříkat na zdroj zápachu ze vzdálenosti 15 - 20 cm. Při aplikaci rozprašovačem používat zředěný roztok 1:40.
Roztok rozprášit na  stěny, krytiny, nábytek a látky a nechat zaschnout. Pachy jsou zlikvidovány během 15 - 30 min. V případě nutnosti opakovat po 2 měsících (možno i dříve). Při vytírání smíchat 100 ml přípravku se 4 l vody se saponátem. Pachy ze vzduchu: stříkat rozprašovačem směrem ke stropu.

Přípravek 9201 před použitím řádně protřepat. Nastříkat na povrch, důkladně vytřít a přeleštit čistým bavlněným hadříkem. Přírodní kůže čistit jemně hadříkem pro dosažení lesku. Nepoužívat na drcenou kůži!